POZIV NA PREZENTACIJU ZA MJEŠTANE OPĆINE VIŠKOVO

„TRENUTNO STANJE I PLANIRANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU SANACIJA JAME SOVJAK“   FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST u suradnji s OPĆINOM VIŠKOVO poziva vas na PREZENTACIJE ZA MJEŠTANE OPĆINE VIŠKOVO U cilju pravodobnog informiranja mještana Općine Viškovo o trenutnom stanju i planiranim aktivnostima na projektu „Sanacija jame Sovjak“ organiziraju se prezentacije dana:   srpnja […]

Održana prezentacija na sjednici Općinskog vijeća

Na poziv načelnice Općine Viškovo dana 11. svibnja 2023. godine u sklopu 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Viškovo, održana je prezentacija na temu aktualnog stanja i aktivnosti na projektu sanacije jame Sovjak. U ime projektnog tima Vladimir Kanić, stručnjak za odnose s javnošću iz tvrtke Prospekt […]

Ishođena građevinska dozvolu za Etapu I

Uspješno je završeno projektiranje Etape I koja obuhvaća izgradnju prometno-manipulativne površine za smještaj opreme i privremenih građevina koje će se koristiti u postupku sanacije. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, je 19.4.2023. izdalo građevinsku dozvolu za Sanaciju lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom – JAMA SOVJAK, I. […]

Postavljene nove mjerne postaje

Kako bi se osiguralo kontinuirano mjerenje tijekom radova na sanaciji, na lokaciji odlagališta Viševac i u neposrednoj blizini jame Sovjak postavljene su dvije nove automatske postaje za mjerenje kvalitete zraka i ostalih meteoroloških parametara. Postaje će mjeriti jedanaest  različitih parametara te prikupljene podatke distribuirati Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji će iste obrađivati […]

Započelo stručno ispitivanje vodoupojnosti

Za potrebe provedbe trasiranja na lokaciji Sovjak provedeno je stručno ispitivanje vodoupojnosti kako bi se pristupilo izradi dokumentacije i pribavljanja Građevinske dozvole za sanaciju sukladno Rješenju o utjecaju na okoliš, poštujuću propisane mjere zaštite voda. Priprema za trasiranje je ispitivanje vodoupojnosti u bušotini, a nakon tlačne probe hidrantske mreže dana 17.11.2022., pristupilo se trasiranju sukladno […]

Održana sjednica Stožera Civilne zaštite

19. rujna 2022. godine u prostorijama Općine Viškovo održana je sjednica Stožera Civilne zaštite na kojoj su sudjelovali i predstavnici Općine Viškovo te predstavnici Fonda s izvođačima radova. Cilj je sastanka bio upoznati Stožer Civilne zaštite s pripremljenim Planom i programom obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovništva ili evakuacije u slučaju prekoračenja dozvoljenih razina koncentracija […]

Provedeni istražni radovi

Prije same provedbe sanacije potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu, odnosno izraditi glavni projekt sanacije s konkretnim mjerama, a za to je potrebno dobiti točno utvrđene parametre mjerenja. S tim ciljem se još od travnja provode različiti istražni radovi koji podrazumijevaju geofizička, geotehnička i ekološka istraživanja te laboratorijska ispitivanja. Tijekom lipnja i srpnja su na samoj […]