KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU

DATUM

27.02.2024

VRIJEME

02:00

SO2

4.6

NO2

22

CO

1.4

O3

26.6

PM10

19.6

C6H6

4.4

H2S

1

NH3

3.4

HOS

0.119

R-SH

0.5

CH4

1.87

Podaci nisu validirani!

Koncentracija je iskazana u μg/m³

DOBRO

PRIHVATLJIVO

LOŠE

footer-wave