KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU

DATUM

24.06.2024

VRIJEME

12:00

SO2

5.2

NO2

4.7

CO

0.5

O3

88.9

PM10

14.3

C6H6

0.2

H2S

1.4

NH3

2.7

HOS

0.067

R-SH

0.2

CH4

1.754

Podaci nisu validirani!

Koncentracija je iskazana u μg/m³

DOBRO

PRIHVATLJIVO

LOŠE

footer-wave