KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU

DATUM

27.02.2024

VRIJEME

00:00

SO2

5.1

NO2

36.1

CO

2.4

O3

28.3

PM10

55.7

C6H6

11.5

H2S

1.2

NH3

5.6

HOS

0.205

R-SH

0.5

CH4

2.035

Podaci nisu validirani!

Koncentracija je iskazana u μg/m³

DOBRO

PRIHVATLJIVO

LOŠE

Zadnje ažuriranje na stranici 00:46

footer-wave