KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU

DATUM

19.07.2024

VRIJEME

10:00

SO2

6

NO2

14.3

CO

0.3

O3

112.8

PM10

17.3

C6H6

0.3

H2S

1.2

NH3

4.4

HOS

0.092

R-SH

0.2

CH4

1.113

Podaci nisu validirani!

Koncentracija je iskazana u μg/m³

DOBRO

PRIHVATLJIVO

LOŠE

Zadnje ažuriranje na stranici 10:33

footer-wave