KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU

DATUM

20.04.2024

VRIJEME

19:00

SO2

4.5

NO2

12.4

CO

0.7

O3

71.2

PM10

5.3

C6H6

0.7

H2S

1.4

NH3

2.5

HOS

0.179

R-SH

0

CH4

1.636

Podaci nisu validirani!

Koncentracija je iskazana u μg/m³

DOBRO

PRIHVATLJIVO

LOŠE

Zadnje ažuriranje na stranici 19:40

footer-wave