KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU

DATUM

19.07.2024

VRIJEME

11:00

SO2

6.6

NO2

12

CO

0.3

O3

116.2

PM10

17.1

C6H6

0.3

H2S

1.3

NH3

4.4

HOS

0.101

R-SH

0.5

CH4

1.103

Podaci nisu validirani!

Koncentracija je iskazana u μg/m³

DOBRO

PRIHVATLJIVO

LOŠE

Zadnje ažuriranje na stranici 12:10

footer-wave