Provođenje evakuacijske vježbe uslijed potencijalne akcidentne situacije na lokaciji jame Sovjak

Dana 10. svibnja 2024. godine s početkom u 10 sati Izvođač radova na sanaciji jame Sovjak u dogovoru s Općinom Viškovo i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te članovima Stožera civilne zaštite i svih ostalih nadležnih službi planira održati pokaznu terensku evakuacijsku vježbu za slučaj da tijekom radova dođe do prekoračenja koncentracija onečišćujućih […]

Pravomoćna građevinska dozvola za Etapu II

Nakon što je Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 30. studenog 2023. godine izdala Građevinsku dozvolu za II. etapu sanacije lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom – JAMA SOVJAK (Klasa: UP/I-361-03/23-01/000149, URBROJ: 531-08-3-1-1-23-0026), ista je 13. siječnja 2024. godine postala i pravomoćna. Trenutačno se na lokaciji još […]

Priopćenje vezano uz prekoračenja parametara sumporovodika

Dana 13.1.2024. godine dvije stanice koje mjere kvalitetu zraka u okolini jame Sovjak zabilježile su povećane koncentracije H2S-a (sumporovodika). Granična vrijednost za 1-satno usrednjavanje iznosi 7 µg/m3. Vrijednosti koje su stanice izmjerile (prije validacije) iznose 10,2 (stanica Viševac-Sovjak) i 8,14 (stanica Sovjak). Prije i nakon tog povećanja koncentracije H2S-a su bile ispod graničnih vrijednosti. To […]

Priopćenje vezano uz prekoračenje H2S parametra

Dana 5.12.2023.  u 5 sati mjerna stanica Sovjak zabilježila je povećanu koncentracije H2S. U satu prije i poslije prekoračenja vrijednosti su bile ispod graničnih vrijednosti. Povećanje koncentracije nije u korelaciji s jamom, odnosno ne može se dovesti u vezu s jamom Sovjak kao izvorom zagađenja, posebice imajući u vidu činjenicu kako se u vrijeme povećanja […]

Priopćenje uz prekoračenje granične vrijednosti H2S parametra

U četvrtak 30.11.2023. u 7 h na dvije stanice koje mjere kvalitetu zraka u okolini jame Sovjak zabilježene su povećane koncentracije H2S. Ovim putem želimo istaknuti kako u navedeno vrijeme nisu bili aktivni radovi na pripremi platoa za potrebe sanacije te se povećane koncentracije ne mogu povezati  s istima.   Gradilište je s radom završilo u srijedu […]

U Viškovu održane dvije tribine o sanaciji jame Sovjak

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti, u suradnji s Općinom Viškovo, održao je 22. i 23.studenog 2023. javne tribine za mještane Općine Viškovo na kojima su predstavljene informacije o trenutnom stanju sanacije jame Sovjak te odrađenim i planiranim aktivnostima na projektu sanacije. Voditeljica službe za podršku krajnjem korisniku za pripremu projekata Iva Jandriček iskazala […]

Poziv na javne tribine „Projekt Sanacija jame Sovjak – status i buduće aktivnosti“

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST u suradnji s OPĆINOM VIŠKOVO poziva vas na Javnu tribinu o trenutnom stanju na projektu sanacije jame Sovjak te odrađenim i planiranim aktivnostima koja će se održati 22.11.2023. u 18:00 sati te 23.11.2023. u 11:00 sati u Domu hrvatskih branitelja, Viškovo. PROGRAM TRIBINE: Uvodni dio u program prezentacije […]

Ishođena Uporabna dozvola za etapu 0

Na lokaciji jame Sovjak dana 1.8.2023. godine obavljen je tehnički pregled u cilju ishođenja Uporabne dozvole za etapu 0 za sanaciju lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom – JAMA SOVJAK. Dana 14. rujna 2023. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je Uporabnu dozvolu (KLASA: UP/I-361-05/23-01/000047, URBROJ: 531-06-03-3/1-23-0011) za etapu 0. etapa – priključak […]

Mobilna aplikacija SOVJAK

U sklopu projekta Sanacija jame Sovjak izrađena je mobilna aplikacija s ciljem pravodobnog informiranja zainteresirane javnosti te najviše građana Općine Viškovo o potencijalnim onečišćivačima zraka na području Općine Viškovo. Mobilna aplikacija prikazuje 11 parametara koji se mjere na dvije mjerne postaje koje su smještene na lokaciji jame Sovjak u Općini Viškovo uz stručnu obradu i […]